Personální a pracovněprávní 
záležitosti

Mgr. Jan Čapek

právník a personální manažer
SPV Pelhřimov, a.s.

T: +420 725 560 411
E: jan.capek@spvpel.cz